પાટોત્‍સવ - ૨૦૧૧

શ્રી હરિકૃષ્‍ણ મહારાજનો ૧પ૧ મો પાટોત્‍સવ - ૨૦૧૧

 

Shri Harikrishna Maharaj 151st Patotsav in Gopinathji dev mandir gadhada

 

Shri Harikrishna Maharaj 151st Patotsav in Gopinathji dev mandir gadhada

   

   

   

   

  flash 885x94
   

   © Shree Swaminarayan Mandir, Gadhada All Rights Reserved. -  Site designed and maintained by Perfect Marketing, Amreli.